ทัวร์ปักกิ่ง   ● ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ● ทัวร์จางเจียเจี้ย   ● ทัวร์ฉงชิ่ง   ● ทัวร์คุนหมิง   ● ทัวร์ซีอาน   ● ทัวร์กุ้ยหลิน   ● ทัวร์จิ่วจ้ายโกว   ● ทัวร์กวางเจา   ● ทัวร์ไหหลำ   ● ทัวร์ฮาร์บิ้น   ● ทัวร์มองโกลเลีย   ● ทัวร์เจิ้งโจว   ● ทัวร์ฉางซา   ● ทัวร์เฉิงตู   ● ทัวร์ชิงเตา   ● ทัวร์ซัวเถา   ● ทัวร์เซียะเหมิน   ● ทัวร์ต้าเหลียน   ● ทัวร์เทียนสิน   ● ทัวร์ทิเบต   ● ทัวร์นานกิง   ● ทัวร์ลาซา   ● ทัวร์ลี่เจียง   ● ทัวร์เสินหนงเจี้ย   ● ทัวร์เสิ่นหยาง   ● ทัวร์หวงซาน   ● ทัวร์หังโจว   ● ทัวร์ไหโข่ว   ● ทัวร์อูหลู่มู่ฉี   ● ทัวร์อู๋ฮั่น   ● ทัวร์หนานหนิง   ● ทัวร์ง๊อไบ๊   ● ทัวร์เล่อซาน   ● ทัวร์สิบสองปันนา  

ทัวร์จีน ( 118 )
CHINA FROZEN LEGENDS  ZHANGJIAJIE
เส้นทาง : จีน จางเจียเจี้ย
เส้นทาง : จีน
รหัสทัวร์ : T04291119003
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
6,989 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SHANGHAI SKI เซี่ยงไฮ้ กุ้งมังกร ไวน์แดง
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน เซี่ยงไฮ้
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T03271119006
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,996 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
KUNMING JIAOZI MOUNTAIN
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : จีน
รหัสทัวร์ : T05090120002
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,996 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
คุนหมิง แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T0406111902
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
เดินทางเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน เซี่ยงไฮ้
เส้นทาง : จีน หังโจว
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T01161019005
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันพ่อ
รหัสทัวร์ : T02291119001
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
เดินทางเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
มหัศจรรย์ คุนหมิง ภูเขาหิมะ เจียวจือ
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
รหัสทัวร์ : T04131219004
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร
เส้นทาง : จีน เซี่ยงไฮ้
เส้นทาง : จีน
รหัสทัวร์ : T02151119004
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
เดินทางเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SNOW LEGENS ZHANGJIAJIE
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน จางเจียเจี้ย
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันปีใหม่
รหัสทัวร์ : T04291119004
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
8,989 บาท
เดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05251119003
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน ง๊อไบ๊
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน เล่อซาน
เส้นทาง : จีน เฉิงตู
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05160120006
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
จีน จางเจียเจี้ย
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน จางเจียเจี้ย
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T01220819004
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน2562-มีนาคม2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X