ทัวร์มาเลเซีย ( 3 )
THE FLASH MALAYSIA
เส้นทาง :
เส้นทาง : มาเลเซีย
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันแรงงาน
รหัสทัวร์ : T05261219003
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
HILIGHT OF MALAYSIA
เส้นทาง :
เส้นทาง : มาเลเซีย
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
รหัสทัวร์ : T04261219003
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
MALAYSIA ENJOY LEGO LAND
เส้นทาง :
เส้นทาง : มาเลเซีย
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันแรงงาน
รหัสทัวร์ : T05041219002
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X