ทัวร์เนปาล ( 5 )
อินเดีย เนปาล  The Four Holy Places
เส้นทาง :
เส้นทาง : อินเดีย
เส้นทาง : เนปาล
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05150120007
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน ทัวร์อินเดีย-เนปาล  อิ่มบุญ ไหว้พระ
เส้นทาง :
เส้นทาง : อินเดีย
เส้นทาง : เนปาล
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันพ่อ
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
รหัสทัวร์ : FDสี่สังเวชนียสถาน01002
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
ปลายตุลาคม-ปลายมกราคม 63 (ปีใหม่)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
อินเดีย เนปาล
เส้นทาง : อินเดีย
เส้นทาง : เนปาล
รหัสทัวร์ : T02031019003
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
สี่่สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย เนปาล
เส้นทาง :
เส้นทาง : อินเดีย
เส้นทาง : เนปาล
เส้นทาง : วันปีใหม่
รหัสทัวร์ : FDสี่สังเวชนียสถาน01001
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
ตุลาคม-มกราคม 63 (ปีใหม่)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมาณฑุ โภครา ปาทัน นากาก๊อต
เส้นทาง :
เส้นทาง : เนปาล
เส้นทาง : วันสงกรานต์
รหัสทัวร์ : T04070120007
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
เดินทางเดือน เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X