ทัวร์เวียดนาม ( 90 )
มหัศจรรย์ DALAT
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T03281019001
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม ฮานอย ซาปา (เหนือ)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
รหัสทัวร์ : T01090919001
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
เดินทางเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
มหัศจรรย์ DALAT เวียดนามใต้
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
รหัสทัวร์ : T04191219001
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
เวียดนาม มุยเน่ ดาลัด
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันพ่อ
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T05261119002
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,989 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม ฮานอย ซาปา (เหนือ)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T01130919004
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,989 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
รหัสทัวร์ : T01030819004
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : เวียดนาม
รหัสทัวร์ : T04091119002
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย ซาปา
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม ฮานอย ซาปา (เหนือ)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันแรงงาน
รหัสทัวร์ : T05210120003
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,555 บาท
เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนาม ฮานอย ซาปา (เหนือ)
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T0502112019001
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,555 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน (กลาง)
เส้นทาง : วันปีใหม่
รหัสทัวร์ : T01250719004
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เดินทางเดือน ตุลาคม-มีนาคม
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
มหัศจรรย์ VIETNAM  ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
รหัสทัวร์ : T04251219001
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
AWESOME Dalat Saigon  (พัก 4 ดาว)
เส้นทาง :
เส้นทาง : เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (ใต้)
เส้นทาง : เวียดนาม
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05091219008
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X