ทัวร์เส้นทางพิเศษ ( 115 )
FLOW สิงคโปร์
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : สิงคโปร์
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันแรงงาน
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05251219006
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Kunming Cherry Blossom
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T05090120001
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
คุนหมิง เจียวจื่อ ตงชวน  เล่นสกีหิมะ ภูเขาหิมะ
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : สโนว์สกี (หิมะ)
รหัสทัวร์ : T05181219001
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
KUNMING สยบฟ้าพิชิตซากุระ
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T04080120008
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SO SHIOK  สิงคโปร์
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : สิงคโปร์
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันแรงงาน
เส้นทาง : วันฉัตรมงคล
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05251219005
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
จีน เฉิงตู
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน เฉิงตู
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T05200120008
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : จีน คุนหมิง
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T05181219002
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SO SHIOK สิงคโปร์
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : สิงคโปร์
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันแรงงาน
เส้นทาง : วันปิยะมหาราช
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05261219004
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : สิงคโปร์
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันแรงงาน
เส้นทาง : วันฉัตรมงคล
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05200120007
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
เดินทางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T05020120007
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
SPRING IN KOREA
เส้นทาง :
เส้นทาง : เกาหลี
เส้นทาง : เกาหลี โซล
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05271219001
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : จีน เซี่ยงไฮ้
เส้นทาง : จีน
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : สวนสนุก
รหัสทัวร์ : T05170120008
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X