ทัวร์ไต้หวัน ( 40 )
ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05130120006
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T03101219008
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
รหัสทัวร์ : T03291119003
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันพ่อ
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T01110719001
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
เดินทางเดือน สิงหาคม-มกราคม
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
มหัศจรรย์ TAIPEI
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันแรงงาน
เส้นทาง : วันฉัตรมงคล
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
รหัสทัวร์ : T04221119001
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
เดินทางเดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันปีใหม่
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : วันสงกรานต์
เส้นทาง : วันรัฐธรรมนูญ
เส้นทาง : วันคริสต์มาส
รหัสทัวร์ : T01040919002
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,878 บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน62-พฤษภาคม63
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T03101219009
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
เส้นทาง : เทศกาลดอกไม้
รหัสทัวร์ : T05020120007
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T03101219006
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันปีใหม่
รหัสทัวร์ : T03101219007
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
เดินทางเดือน มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
เส้นทาง : วันมาฆบูชา
รหัสทัวร์ : T05281119005
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,878 บาท
เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
เส้นทาง :
เส้นทาง :
เส้นทาง : ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : T02281119007
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
เดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง สายด่วน 098-782-3942
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X