NAGOYA MATSUMOTO FUJI
NAGOYA MATSUMOTO FUJI
ทัวร์ วันมาฆบูชา ,ญี่ปุ่น , ,ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
รหัสทัวร์ T03270819001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 21 - 25 ม.ค. 63 / 22 - 26 ม.ค. 63 / 23 - 27 ม.ค. 63 / 24 - 28 ม.ค. 63 / 25 - 29 ม.ค. 63 / 26 - 30 ม.ค. 63 / 27 - 31 ม.ค. 63 / 28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 / 29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 / 30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 / 31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 / 01 - 05 ก.พ. 63 / 02 - 06 ก.พ. 63 / 03 - 07 ก.พ. 63 / 04 - 08 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา / 05 - 09 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา / 06 - 10 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา / 07 - 11 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา / 08 - 12 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา / 09 - 13 ก.พ. 63 / 10 - 14 ก.พ. 63 / 11 - 15 ก.พ. 63 / 12 - 16 ก.พ. 63 / 13 - 17 ก.พ. 63 / 14 - 18 ก.พ. 63 / 15 - 19 ก.พ. 63 / 16 - 20 ก.พ. 63 / 17 - 21 ก.พ. 63 / 18 - 22 ก.พ. 63 / 19 - 23 ก.พ. 63 / 20 - 24 ก.พ. 63 / 21 - 25 ก.พ. 63 / 22 - 26 ก.พ. 63 / 23 - 27 ก.พ. 63 / 24 - 28 ก.พ. 63 / 25 - 29 ก.พ. 63 / 26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 / 27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 / 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 / 29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 / 01 - 05 มี.ค. 63 / 02 - 06 มี.ค. 63 / 03 - 07 มี.ค. 63 / 04 - 08 มี.ค. 63 / 05 - 09 มี.ค. 63 / 06 - 10 มี.ค. 63 / 07 - 11 มี.ค. 63 / 08 - 12 มี.ค. 63 / 09 - 13 มี.ค. 63 / 10 - 14 มี.ค. 63 / 11 - 15 มี.ค. 63 / 12 - 16 มี.ค. 63 / 13 - 17 มี.ค. 63 / 14 - 18 มี.ค. 63 / 15 - 19 มี.ค. 63 / เดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
Day 2 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – หมูบ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้ [ - / L / - ]
Day 3 : ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู [ B / L / D ]
Day 4 : ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ [ B / L / - ]
Day 5 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ไฮไลท์
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 09 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
06 - 10 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
07 - 11 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
08 - 12 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
09 - 13 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
10 - 14 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
11 - 15 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
12 - 16 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
13 - 17 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
14 - 18 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
15 - 19 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
16 - 20 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
17 - 21 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
18 - 22 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
19 - 23 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
20 - 24 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
21 - 25 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
22 - 26 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
23 - 27 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
24 - 28 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
25 - 29 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
26 - 30 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
27 - 31 ม.ค. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
01 - 05 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
02 - 06 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
03 - 07 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
04 - 08 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา
24,888
24,888
24,888
7,900
05 - 09 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา
24,888
24,888
24,888
7,900
06 - 10 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา
24,888
24,888
24,888
7,900
07 - 11 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา
24,888
24,888
24,888
7,900
08 - 12 ก.พ. 63 8วันมาฆบูชา
23,888
23,888
23,888
7,900
09 - 13 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
10 - 14 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
11 - 15 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
12 - 16 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
13 - 17 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
14 - 18 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
15 - 19 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
16 - 20 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
17 - 21 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
18 - 22 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
19 - 23 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
20 - 24 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
21 - 25 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
22 - 26 ก.พ. 63
24,888
24,888
24,888
7,900
23 - 27 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
24 - 28 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
25 - 29 ก.พ. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
01 - 05 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
02 - 06 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
03 - 07 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
04 - 08 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
05 - 09 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
06 - 10 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
07 - 11 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
08 - 12 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
09 - 13 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
10 - 14 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
11 - 15 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
12 - 16 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
13 - 17 มี.ค. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
14 - 18 มี.ค. 63
19,888
19,888
19,888
7,900
15 - 19 มี.ค. 63
20,888
20,888
20,888
7,900

เงือนไขการจอง

เงื่อนไขการจองทัวร์
    1.แอดไลน์ ID : @ARMANITOUR
    (พิมพ์ @ ข้างหน้า ARMANITOUR ด้วยนะคะ)

    2.การจองทัวร์ เช็คที่นั่ง สอบถาม ขอโปรแกรม
    - กรุณาส่งภาพหรือ Link โปรแกรมที่ท่านสนใจ มาให้ เจ้าหน้าที่ทางไลน์นะคะ

    จัดกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อ 092-639-5323 สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X